Ακτινικές κερατώσεις

Οι ακτινικές κερατώσεις είναι πολύ συνήθεις προκαρκινικές βλάβες του δέρματος που έχει εκτεθεί στον ήλιο και μπορούν να δισφοροποιηθούν σε επιθετικά ακανθοκυτταρικά καρκινώματα με πιθανότητα μετάστασης. Η συχνότητα εμφάνισής τους σε ανοιχτόχρωμα άτομα ολοένα αυξάνεται ιδίως σε περιοχές με μεγάλη έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία. Επομένως, συνίσταται η πρόληψη του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος με την έγκαιρη θεραπεία της ακτινικής κεράτωσης. Είναι σημαντικό να εφαρμοστεί μια αποτελεσματική και εύκολη θεραπευτική μέθοδος

Oι μη μελανοκυτταρικοί καρκίνοι του δέρματος, δηλαδή το βασικοκυτταρικό και το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα αποτελούν σήμερα τα πιο κοινά κακοήθη νεοπλάσματα.

Τρόπος αντιμετώπισης των ακτινικών κερατώσεων

Οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι για την θεραπεία των ακτινικών κερατώσεων είναι:

  • η κρυοθεραπεία,
  • η απόξεση,
  • το χημικό πίλινγκ,
  • η εκτομή,
  • η τοπική χημειοθεραπεία και,τελευταία, η φωτοδυναμική θεραπεία. Η φωτοδυναμική θεραπεία συνίσταται ως θεραπεία εκλογής για τη ακτινική κεράτωση. Έχει καλή σχέση κόστους-αποτελέσματος και έχει καθιερωθεί ως ελάχιστα επεμβατική εναλλακτική σε αντίθεση με τις επεμβατικές τεχνικές, ιδίως όταν απαιτείται ταυτόχρονη θεραπεία εκτεταμένων περιοχών του δέρματος με πολλαπλές επανεμφανιζόμενες βλάβες.
Σε τι ποσοστό είναι επιτυχής η θεραπεία

Η τοπική φωτοδυναμική θεραπεία προσφέρει υψηλό ποσοστό θεραπείας (γενικά 73-100% των ακτινικών κερατώσεων) με εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα, καλύτερο από άλλες συμβατικές θεραπείες, μικρότερο χρόνο αποθεραπείας και γενικά είναι καλά ανεκτή από τους ασθενείς. Βασίζεται σε μια φωτοχημική αντίδραση που προκαλείται από τη χρήση μιας φωτεινής πηγής μήκους κύματος ικανού να ενεργοποιήσει ευαίσθητα μόρια, τις φωτοευαίσθητες ουσίες, οι οποίες παρακρατούνται επιλεκτικά από τους βλαβερούς ιστούς, γεγονός που οδηγεί στο σχηματισμό κυτταροτοξικών προϊόντων οξυγόνου με αποτέλεσμα τη βλάβη και το θάνατο των κυττάρων.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ