Πολιτική cookie


Γενικής χρήσης

Χρησιμοποιούμε cookies, εικονοστοιχεία παρακολούθησης και σχετικές τεχνολογίες στην ιστοσελίδα μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που εξυπηρετούνται από την πλατφόρμα μας και αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies που έχουν αφαιρεθεί από εμάς ή τρίτους για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας και της προσωποποίησης του ιστότοπου. Επίσης, τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο για να στοχεύσετε διαφημίσεις σε εσάς σε άλλους ιστότοπους.

Cookies Τρίτων

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τη χρήση των διαφόρων υπηρεσιών τρίτων. Μέσω της χρήσης του ιστότοπού μας, οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να τοποθετούν ανώνυμα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη και μπορούν να στείλουν τα δικά τους cookie στο αρχείο cookie του επισκέπτη. Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: Google, Facebook, Twitter, Adroll, MailChimp, Sucuri, Intercom και άλλα κοινωνικά δίκτυα, διαφημιστικά γραφεία, τείχη προστασίας, εταιρείες αναλύσεων και παρόχους υπηρεσιών. Αυτές οι υπηρεσίες ενδέχεται επίσης να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν ανώνυμα αναγνωριστικά όπως Διεύθυνση IP, Referrer HTTP, Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής και άλλα μη προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία και αρχεία καταγραφής διακομιστή.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους χρήσης των Cookies της Google Analytics μπορείτε να βρείτε στον πιο λάτω σύνδεσμο:

https://policies.google.com/privacy

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους χρήσης των Cookies του Facebook μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://el-gr.facebook.com/policies/cookies/

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους χρήσης των Cookies του Twitter μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://twitter.com/en/privacy

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους χρήσης των Cookies του Instagram μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://help.instagram.com/196883487377501

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

H διαδικασία εγγραφής διέπεται από τους όρους του παρόντος. Εάν κάποιος επισκέπτης-χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία αυτή.

Ο επισκέπτης – χρήστης, αφού υποβάλλει τα στοιχεία του πρέπει να επιλέξει στη συνέχεια ένα όνομα (username) και έναν κωδικό πρόσβασης (password).

Πλέον αυτών, ζητούνται τα απαραίτητα στοιχεία τόσο για τη νομιμότητα της συναλλαγής και την έκδοση των νόμιμων παραστατικών καθώς και τη διασφάλιση των συναλλασσόμενων. Είναι ακόμη πιθανό να ζητηθούν στοιχεία που αφορούν τον επισκέπτη/χρήστη (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ) ώστε να ενημερώνεται  για υπηρεσίες που πιθανόν τον ενδιαφέρουν και εφόσον το επιθυμεί. Σε καμία περίπτωση δεν αποστέλλονται ενημερωτικά μηνύματα για υπηρεσίες αν ο χρήστης δεν επιλέξει τη συγκεκριμένη υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων.

Τέλος, είναι δυνατόν να συλλέγονται πληροφορίες για στατιστικούς λόγους οι οποίες είναι αποσυνδεδεμένες από τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη-μέλους. Η επεξεργασία αυτών είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία  περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης-μέλος οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και τη νομιμότητα της σχετικής συναλλαγής και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 όπως σήμερα ισχύει σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την «Εταιρεία» για τις υπηρεσίες που το μέλος έχει επιλέξει με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης (πχ έκδοση εξοφλητικής απόδειξης από την εταιρεία).

Η ιστοσελίδα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και τηρούνται με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα  του χρήστη-μέλους για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία.  Τα στοιχεία αυτά διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

Ο κάτοχος λογαριασμού (μέλος) είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε χρήση και διατήρηση της μυστικότητας και ασφάλειας του κωδικού του και οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως στην «Εταιρεία» οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού του από τρίτο χωρίς εξουσιοδότηση καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού. Η ιστοσελίδα και το ιατρείο διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει  αυτόματα τον επισκέπτη/χρήστη από τη χρήση των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύναται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματος τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει, στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

  1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ–ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Για την εγγραφή των επισκεπτών – χρηστών – μελών σε ορισμένες από τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας κα. Λία Παπαδαυίδ και στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) από την Λία Παπαδαυίδ  ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο – e-mail. Η «Εταιρεία» μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους . Ο παραλήπτης των newsletters μπορεί να διαγραφεί από το αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις κάνοντας χρήση του συνδέσμου “Διαγραφή από το newsletter” που υπάρχει σε κάθε newsletterπου αποστέλλεται και να επιλέξει τη διαγραφή του. Η «Εταιρεία» μπορεί να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.

  1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η «Εταιρεία» διαφυλάττει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η «Εταιρεία» διατηρεί  αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο χρήστης-μέλος αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, ενημέρωσης, οικονομικούς και φορολογικούς.

Ο χρήστης-μέλος μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του.

Επισκέπτες/χρήστες που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους η Εταιρεία διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.

Η «Εταιρεία» και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

 

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ