Ακαδημαϊκή δημοσίευση

 

20Ε. Papadavid, A Markey, G Bellaney, NPJ Walker. Carbon dioxide and pulsed dye laser treatment of angiofibromas in 29 Tuberous Sclerosis patients.  Br J Dermatol 2002; 147: 337-342

 

 

 

Ακαδημαϊκή δημοσίευση

 

19Ε. Papadavid, M Pignatelli, S Zakynthinos, T Krausz, AC Chu. Αbnormal E-cadherin and catenins immunoreactivity in premalignant and malignant non melanocytic skin tumours.. J Pathol 2002; 196: 154-162

 

 

 

Ακαδημαϊκή δημοσίευση

 

18Ε. Papadavid, M Pignatelli, S Zakynthinos, T Krausz, AC Chu. The potential role of abnormal E-cadherin and catenins immunoreactivity in the dinstiction between keratoacanthoma and squamous cell carcinoma. Br J Dermatol 2001; 145: 582-589

 

 

 

Ακαδημαϊκή δημοσίευση

 

17Ε. Papadavid, NPJ Walker. Q-switched Alexandrite laser in the treatment of pigmented lesions in Laugier-Hunziker Syndrome. J Am Acad Dermatol 2001; 15: 468-469

 

 

 

Ακαδημαϊκή δημοσίευση

 

16E Papadavid and A Katsambas. The interactions and role of epithelial cadherin and catenins in tumorogenicity.  Int J Dermatol 2001; 40 (4): 254-257. Editorial.